Sajtóközlemények #ipariautomatizalas hashtaggel

Sajtóközlemények #ipariautomatizalas hashtaggel

A szoftveralapú Connected Services a digitális átállás mozgatórugója

2018.01.09. – Számtalan ipari vállalat vezet be műveletoptimalizáló digitális technológiákat. Az információs infrastrukturális és a biztonsági igényeknek való megfelelés érdekében a Rockwell Automation a Connected Services szolgáltatásait alkalmazza és egyben tovább bővíti portfólióját.

Az átfogó ipari biztonsági program kiépítésének lépcsőfokai

2017. 05. 25. – Az ipari szervezetek egyesítik a hagyományosan egymástól elválasztottan működő IT és OT rendszereket, valamint mobileszközökkel, adatelemzésekkel és felhőtechnológiával növelik a hálózati kapcsolatokat és az információk megosztását. Ezzel javulnak az üzemeltetési folyamatok, de növekszik a biztonsági fenyegetések esélye is.